Haukiputaan Telakkayhdistys ry 25 - vuotta

Haukiputaan Telakkayhdistys on toiminut nyt reilut 25 vuotta, perustamisvuodestaan alkaen, jolloin paikalliset veneilyseurat ja niiden aktiiviset puuhamiehet ja - naiset, näkivät kauniin Kiiminkijokisuun sekasortoisen tilanteen, rannoilla lojuvia veneitä, ankkuroituna pitkin jokea sikin-sokin ja kun pieninkin "hiivari" kävi, varsinkin länneltä, oli joella ajelehtivia irtaimia veneitä ja rannoilla hätäileviä lapsia, sekä vaimoihmisiä, useimmat miehet kun olivat silloin juuri töissään, mikä missäkin. Ja auta armias jos mies oli matkoilla, piti vaimoihmisten olla terävänä, mikäli myrsky pauhasi syysyön pimeimpinä tunteina, silloin oli mentävä rantaan. Ellei naapuriapua olisi ollut saatavilla, niin huonosti olisi monellekkin veneelle käynyt ! Aktiivisuutta vaatinut toiminta ja niin saatiin vuokrattua entisen Santaholma Oy:n Jokirannan_ sahan satama-alue, joka oli siirtynyt Haukiputaan kunnan hallintaan ja sitten päästiin sataman suunnitteluun. Monet olivat ne alkuhankaluudet ja vaikeudet, joista ei vähäisimpiä ollut se, että puuhaan ryhdyttäessä todettiin satama-altaan lähes täyttyneen liejulla ja hiekalla, sekä olevan sellaisenaan käyttökelvoton satama-toimintaa ajatellen... Onneksi puuhamiehillä oli suhteita, ruoppaajakin saatiin käymään ja satama-allas jokseenkin tyydyttävään kuntoon. Niinpä alkuhankaluuk- sien jälkeen toiminta senkun terästyy, joessa ankkuroituna oleville, 75 :lle veneenomistajalle lähetettiin kirje ja kutsu satamaa perustamaan. Kutsutuista 17 vastasi kutsuun, osallistui omalla henkilökohtaisella panoksellaan perustamiskuluihin ja nimesi itselleen venepaikan tulevasta satamasta, niin päästiin aloittamaan sataman rakentaminen. Toimintavuosien aikana tavoitteet ovat kirkastuneet ja n. 100 :n veneen laituripaikkatavoite on nyt saavutettu, mikä antaa jonkinlaisen toimintavarmuuden. Talkoita, rakentamista ja monia laiturivaihtoehtoja on kokeiltu, kokemusta on karttunut... Viimeksi on laajennettu venehallia ja uusittu sen julkisivu, telakkakenttää on laajennettu On uudet työkaluvaja ja vartio-takkatilat, sekä merkittävä investointi, vesipiste ja septiasema, ovat merkittävä parannus alueen veneilylle. Alkuperäisen tavoitteen, jossa piti satama-altaaseen saada 3 pistolaituria, nyt se tavoite voitiin toteuttaa, kun hankittiin 3:s eli C – laituri. Laituri tilattiin osina ja kasattiin talkoovoimin, näin saatiin n.30 uutta venepaikkaa ”parsipaikkoja”, jotka soveltuvat parhaiten näihin oloihin. Nyt satamassa on hyvinkin 100 venepaikkaa ja alkuperäinen tavoite täyttymässä. Niinpä paikkaluvulla 100, jonka katsottiin olevan sataman kannattavan toiminnan edellytyksenä, on alkuperäinen tavoite saavutettu. Viimeisin laituri tarkoitettiin ns. ht - ja pienveneille, joita olisi satamaan tulossa, lisääntyvän asutuksen myötä, entistä enemmän. Satama-altaan ruoppaus aloitettiin ja sitä on tarkoitus jatkaa, jolloin satama-altaaseen sisääntulo olisi helpompaa, myös purjeveneille ja jos koko jokisuun liettyminen saadaan ruoppaustoimin pysäytettyä, on tämä suojaisa satama pitkään hyvin vilkkaassa käytössä. Nykyisellään sataman yleisilme on hyvä ja toiminta satamayhdistyksen puitteissa erittäin vilkasta, sekä tuloksellista, onhan satama nykyisellään suoranainen vetonaula, yhä kasvavalle Santaholman alueen asutusalueelle, sekä koko suur-Oulun ja sen pohjoisosan Haukiputaan kaupunginosalle. Toivotaan toimintakaudelta 2014 hyvää ja suotuista veneilyvuotta, yhdistyksemme 25- jatkuneen toiminnan merkeissä.


satamavanhus

Pentti Pussinen