Säännöt

Santaholman sataman säännöt

§1 Santaholman satama on Haukiputaan telakkayhdistys ry:n hallinnoima ja ylläpitämä satama.

§2 Yhdistyksen hallitus päättää venepaikkojen jaosta, eikä niitä saa vuokrata edelleen ilman hallituksen lupaa.

§3 Veneiden säilytys ja telakointi on sallittu vain yhdistyksen hallituksen luvalla.

§4 Laituri- ja telakointimaksut tulee suorittaa määräpäivään mennessä, muutoin paikka katsotaan vapautuneeksi ja hallituksen edelleen luovutettavaksi.

§5 Telakkayhdistyksen tiedotus tapahtuu pääasiassa sataman ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Jokainen satamapaikanhaltija on velvollinen seuraamaan niitä.

§6 Jokainen satamapaikanhaltija on velvollinen suorittamaan oman vartiovuoronsa. Vuoroista ilmoitetaan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Vartijan tulee olla täysi-ikäinen.

§7 Vierasveneet voivat kiinnittyä niille osoitetuille paikoille lyhytaikaisesti, määrättyä maksua vastaan.

§8 Haukiputaan telakkayhdistys ei vastaa laituri- ja telakointipaikoissa säilytettävästä omaisuudesta. Omistajan on huolehdittava, että omaisuus on asianmukaisesti vakuutettu

§9 Heitteille jätetyn omaisuuden poistamisesta ja uponneiden veneiden nostamisesta aiheutuneista kuluista vastaa omistaja täysimääräisesti.

§10 Venepaikan haltijat vastaavat omista sekä seurueisiinsa kuuluvista vieraista ja heidän käyttäytymisestään alueella.

§11 Kaikista jätteistä ja niiden asianmukaisesta hävittämisestä vastaa venepaikan haltija.

§12 Avotulen teko satama-alueella on sallittu vain sille varatulla paikalla.

§13 Autojen säilytys on sallittu vain merkityillä paikoitusalueilla. Tarpeeton moottoriajoneuvolla ajo on alueella kielletty.

§14 Alueella liikkuvan tulee tarvittaessa osoittaa luvallisuutensa alueen valvojalle.